RADNIK-ICA – PEKARSKA INDUSTRIJA

Više radnika
Bern, Švicarska 🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭
za jednu od velikih automatiziranih pekara koja snabdjeva grad Bern i velike trgovačke lance smrznutim kruhom i pecivom po Švicarskoj
Posao: PROIZVODNJA – Priprema sirovina za pečenje
Pečenje – odvoz na smrzavanje
ODJEL SMRZNUTIH PROIZVODA – Rad na pakirki smrznutih proizvoda
Rad na otpremi pečenih proizvoda
Plaća CHF 3700,00+Radni i Boravišni papiri od 1,5-3 mjeseca+ Osiguran Smještaj +obuća i oprema+vaučer za 1dnevni obrok+ naknada putnih troškova +13-ta plaća +Božičnica+godišnji 30 dana

KLIKNITE OVDE ZA PRIJAVU